Skip to main content

Marcus Söderström

Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning

Nervcellstillväxt och kognitionsförbättring

Hämning av enzymet insulinreglerat aminopeptidas (IRAP) är förknippat med nervcellstillväxt och kognitionsförbättring. I och med en ökande prevalens av demens och Alzheimers sjukdom, och det ouppfyllda behovet av behandlingar för dessa åkommor, är detta enzym ett attraktivt mål inom läkemedelsutveckling.

Då det fortfarande finns många utmaningar inom detta område arbetar jag som läkemedelskemist, med hjälp av nära samarbete med farmakologi, på att överkomma dessa och optimera molekylstrukturer som är farmakologiskt sunda och aktiva mot IRAP-enzymet.

Vår förhoppning är att detta åtagande kan leda till lovande läkemedelskandidater som kan vidareutvecklas till praktiska och välbehövda behandlingar mot kognitiva sjukdomar. 

 

Marcus Söderström är legitimerad apotekare och doktorerade på Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Han arbetar med att syntetisera nya molekyler, och att utarbeta ett bibliotek av substanser för kognitiv förstärkning, vilket är ett farmaceutiskt ouppfyllt område. Sedan 2024 är han Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning. 

3 frågor till nya Beijerforskaren Marcus Söderström


Varför ville du bli forskare?

Jag tänkte att det var ett kreativt och fritt arbete. Och meningsfullt att akademiskt lägga tid på läkemedelsutveckling. Jag började doktorera direkt efter min apotekarexamen 2018.

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till?

Jag hoppas att man kan hitta nya startpunkter för läkemedelsutveckling inom kognitiv förstärkning. Relevanta molekyler som man kan vidareutveckla och som kan bli läkemedel. 

Mitt mål är att kunna hämma Alzheimers. 

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

Det är en möjlighet att få arbeta med intressanta projekt där jag kan arbeta med fokus på samarbete med farmakologin. Det är svårt att få till sådana samarbeten. Man fastnar lätt i sina egna projekt. 

Här lägger man tryck på att samarbeta, vilket jag tycker är väldigt bra. Som Beijerforskare arbetar jag med Erik Nylander, som också är Beijerforskare, men på farmakologisidan. 

 

Marcus Söderström är Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning.