Skip to main content

BEIJERLABORATORIET

AI-Forskning

På Beijerlaboratoriet för AI-forskning bedrivs forskning inom artificiell intelligens med fokus på tillämpningar inom livsvetenskaperna och frågeställningar kopplade till samhällsutvecklingen.

Laboratoriet arbetar tvärvetenskapligt med betoning på samarbete över disciplinerna för att utveckla AI, maskininlärningsmetoder och matematiska modeller. Det bidrar till att forskningen kan ta itu med komplexa sjukdomar som cancer och verkligt stora samhällsutmaningar inom områden som exempelvis äldreomsorg och demografi.

Forskningen inom samhällsutvecklingen omfattar områden som stora språkmodeller, dokumentanalys, datorseende inom hälso- och sjukvård, och säkerhet. Här utvecklas AI och maskininlärningsmetoder för att extrahera och leverera kunskap från datakällor som historiska manuskript, medicinska rapporter och bilder.

Målet är att lösa samhällsproblem som äldreomsorg, trygghet och bevarande av kulturarv. En viktig del av forskningsprocessen är att ta etisk hänsyn för att mildra potentiella skador och se till att AI kommer till användning för samhällets bästa. 

Inom cancerforskning utvecklar laboratoriet AI och matematiska modeller som hjälper forskare att bättre förstå cancer.

Cancer är oerhört komplext, och det tvärvetenskapliga samarbetet blir desto viktigare för att kunna driva en forskning som generar patientnytta. Man behöver förstå detaljer från molekylnivå till folkhälsonivå för att i slutändan hitta lösningar som förbättrar cancervården.

Beijerlaboratoriet för AI-forskning vid Uppsala universitet inrättades 2023 och är det yngsta av Beijerlaboratorierna. Professor Thomas Schön är föreståndare. Han är sedan tidigare AI-professor vid Uppsala universitet och innehar Beijerprofessuren vid Uppsala universitet sedan 2020.

Adress

Thomas Schön, föreståndare
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1, Hus 10
751 05 Uppsala