Skip to main content

Ekta Vats

Beijerlaboratoriet för AI-forskning

Hur kan AI och maskininlärning hjälpa till att hantera utmaningar inom samhället?

Vår forskning fokuserar på att utveckla AI och maskininlärningsmetoder för att extrahera kunskap från data och för att effektivt leverera den till allmänheten.

Datakällorna av intresse inkluderar historiska manuskript och kulturarvssamlingar, bilder, medicinska rapporter och mänskliga actionvideor.

Vår forskning är tvärvetenskaplig och bygger ofta på samarbeten, och spänner över ämnen som stora språkmodeller, dokumentanalys och igenkänning, samt datorseendetillämpningar inom hälso- och sjukvård och säkerhet.

Vår vision och övergripande mål för forskargruppen är att kanalisera grundforskning inom AI och maskininlärning för att ta itu med verkliga samhällsutmaningar, och åstadkomma positiva samhällseffekter.

 

Ekta Vats är biträdande universitetslektor i maskininlärning på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Hon har en PhD i datorseende. Sedan 2024 är hon Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för forskning om artificiell intelligens.

3 frågor till nya Beijerforskaren Ekta Vats


Varför ville du bli forskare? 

Jag har alltid varit en nyfiken person som tycker om att utforska världen. Jag fascineras av artificiell intelligens och ville bidra till utvecklingen av AI. Jag tror att min nyfikenhet och passion för ämnet har inspirerat mig till att forska. 

Vad hoppas du att din forskning ska komma fram till? 

Jag vill utveckla AI-metoder som kan användas för att lösa verkliga samhällsproblem.

En viktig del av min forskningsprocess är att ta etiska hänsyn för att mildra potentiella skador samt att se till att AI kommer till nytta för det gemensamma bästa.

Jag hoppas att min forskning ska leda till teknologier som tar itu med akuta samhällsutmaningar som äldreomsorg, allmän trygghet och bevarande av vårt kulturarv.

Vad betyder det för dig att vara Beijerforskare?

Det är en ära. Jag uppskattar verkligen nätverket som jag som Beijerforskare blir en del av. Det är en multidisciplinär miljö där vi löser svåra vetenskapliga problem ihop och bidrar till samhället.  

 

Ekta Vats är Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för AI-forskning.