Styrelse

Beijerstiftelsens styrelse består av:

Ordförande: Anders Wall

Ledamöter: Anders Hallberg, Johan Wall

Suppleanter: Åsa Bonnier, Johan Cederlund

Stiftelsedirektör: Cecilia Wikström

Koordinator: Madeleine Banks