Om Stiftelsen

Kjell och Märta Beijers Stiftelse bildades 1974 genom en donation från Kjell och Märta Beijer. Stiftelsen ska enligt stadgarna främja naturvetenskaplig forskning i Sverige. Den ska också bidra till utbildning och undervisning samt främja kultur, framför allt inom design och heminredning men även inom musik och litteratur. Stiftelsen leds av en styrelse. Ärenden handläggs av en sekreterare.

Vid utgången av 2018 uppgick stiftelsens förmögenhet till ca 1 057 miljoner kronor. Utöver detta fanns ett övervärde på onoterade aktieinnehav, främst avseende dotterbolaget Svenskt Tenn. Stiftelsen är också en av de större aktieägarna i Beijer Alma AB.

Sedan starten 1974 har stiftelsen delat ut drygt 438 miljoner kronor. Läs mer om de största och viktigaste anslagen under menyrubriken ”Största anslag”.