Historik

Kjell och Märta Beijers vägar korsades först på Svenskt Tenn. Märta Beijer (född Sahlqvist, 1900) arbetade som affärsbiträde hos Estrid Ericson på den nystartade firman, när Kjell Beijer en dag besökte butiken. Han hade just köpt en våning på Norr Mälarstrand och behövde hjälp med inredningen. Paret gifte sig 1941 och bosatte sig på Säby Gård i Järna, vilken förvaltades av en morbror till Anders Wall. Så kom det sig att Anders Wall redan som elvaåring träffade Kjell Beijer.

Kjell Beijer var född 1899 i en släkt som hade lång erfarenhet av handel och sjöfart, inte minst genom handelshuset G & L Beijer. 1915 grundade Kjell Beijers farbror, Waldemar Beijer, en Stockholmsfilial till handelshuset. Den utgjorde grunden till det som långt senare skulle bli det börsnoterade Beijerinvest.

I början av 1920-talet fick Kjell Beijer anställning hos sin farbror i Stockholm och avancerade snabbt till kassadirektör. Filialen blev ett självständigt bolag med Kjell Beijer som huvudägare och handlade med industrivaror som kol, kemikalier och stål. Under en lång period var G & L Beijer svensk agent för den Luxemburgbaserade stålverkskoncernen Arbed.

1964 blev Anders Wall vd i G & L Beijer Stockholm med Kol och Koks. Han hade då praktiserat i 10 år på olika poster i företaget. Under Walls ledning sålde G & L Beijer av den gamla kolhandeln och utvecklades istället snabbt till Sveriges ledande företag inom byggmaterialhandel. 1967 bytte företaget namn till Beijerinvest. En av flera spektakulära affärer var köpet av det börsnoterade företaget Pribo, som inte bara hade intressen inom Pripps bryggerier och livmedelshandeln utan också en stor börsportfölj. De aktier som Kjell Beijer ägde i Beijerinvest kom därmed att representera en ansenlig förmögenhet.

Kjell och Märta Beijer hade inga barn. Efter rådgivning från Anders Wall och Stig Ramel, som då var vd för Nobelstiftelsen, beslöt paret Beijer att donera en stor del av sin förmögenhet till Kjell och Märta Beijers Stiftelse, som bildades 1974. Kjell Beijer var mycket intresserad av jordbruk och naturvetenskap, så det föll sig naturligt att stiftelsen skulle främja forskning på de områdena. Tack vare Stig Ramel skapades kontakter med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

1975 köpte stiftelsen samtliga aktier i Svenskt Tenn av grundaren Estrid Ericson. Nu vidgades stiftelsens inriktning till att omfatta även kulturändamål, framför allt inom områden som har anknytning till Svenskt Tenn.

Kjell Beijer var ordförande respektive hedersordförande i stiftelsen till och med sin bortgång 1988. Anders Wall hade vid stiftelsens bildande utsetts till ständig medlem i styrelsen och efterträdde 1988 Kjell Beijer på ordförandeposten. Märta Beijer avled 2002, 101 år gammal.