Ansökningar

Ansökningar

Beijerstiftelsen delar årligen ut ca 25 miljoner kronor i anslag och bidrag till projekt inom naturvetenskaplig forskning och kultur.

Vem kan söka?

NATURVETENSKAPLIG FORSKNING

– Stiftelsen stöder endast forskningsprojekt som bedrivs vid svenska universitet, högskolor eller institut och avser lovande yngre forskare som avslutat sin postdoktorala utbildning.
– För närvarande stöder Stiftelsen Beijerinstitutet vid Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) samt de tre Beijerlaboratorierna vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
– Ansökningar till Stiftelsen bör ha anknytning till den verksamhet som bedrivs vid de tre ovanstående Beijerlaboratorierna och kommer att bedömas i samråd med dessa.

Ansökan om medel för naturvetenskaplig forskning ska innehålla:

– Projekttitel
– Grunduppgifter som namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och svarsadress.
– Projektbeskrivning
– Budget med en specifikation över kostnader
– Curriculum vitae med publikationslista
– En redogörelse för hur den sökande avser att synliggöra Stiftelsens stöd till projektet.

KULTUR

– Stiftelsen prioriterar heminredning, design och arkitektur, men stöder även konst- och musikprojekt.
– Anslag lämnas i första hand till institutioner.

Stiftelsen bidrar inte till studier, studieresor eller uppehållskostnader.

Ansökan om medel inom kulturområdet ska innehålla:

– Projekttitel
– Grunduppgifter som namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och svarsadress
– Projektbeskrivning
– Budget med en specifikation över kostnader, samt redogörelse för ytterligare sökta och beviljade medel
– Curriculum vitae
– En redogörelse för hur den sökande avser synliggöra Stiftelsens stöd till projektet.

Ansökan kan göras när som helst under året och skall vara skriven på svenska eller engelska.

Ansökan och eventuella bilagor mejlas som pdf-dokument till madeleine.banks@beijerstiftelsen.se

För mer information, kontakta madeleine.banks@beijerstiftelsen.se